Geografie

Poloha regionu Centrope na styku čtyř států je v Evropě unikátní. Centrope reprezentuje rozmanitost regionů, ze kterých je vytvořen. Motory ekonomicky a kulturně se rozpínajícího evropského regionu jsou dvě hlavní města Bratislava a Vídeň, jejichž aglomerace od sebe dělí pouhých 50 km, regionálně významná urbánní střediska Brno a Győr, stejně jako řada dalších atraktivních a význačných měst. Napříč více než 50.000 km², řeky Dunaj (Donau), Morava, Váh a Rába (Raab) propojují silné regiony, které – spíše spolu než jednotlivě – zaručují tvořivost, inovativnost, růst, otevřenost a diverzitu.

Po dlouhé roky se lidé této oblasti setkávají a mísí. Jezdí na jednodenní výlety, pracují v sousedních zemích. Jako by byly loutkami v regionální spolupráci, zrcadlí jim Centrope společné rysy jež se dávno staly přirozenou součástí běžného denního života a pro obyvatele regionu normální věcí.

Z ekonomického hlediska je Centrope jedním z těch, komu rozšíření EU velmi prospělo. Funguje jako předmostí rozvíjejícího se trhu Střední Evropy a obecně do Východní a Jihovýchodní Evropy. Zdejší kvalifikovaná pracovní síla ve spojení s rozšiřující se a soustavně rostoucí infrastrukturou vytvářejí širokou nabídku obchodních a investičních možností jak pro nadnárodní, tak i pro malé a střední podniky. Centrope navíc vykazuje nadprůměrnou koncentraci vzdělávacích a výzkumných institucí, jejichž zásobárna nápadů a nabídek dále zesiluje možnosti pro kooperaci a mobilitu.

Svým mnohostranným kulturním životem slouží Centrope jako místo pro pořádání mnoha světově renomovaných událostí a festivalů. Řada muzeí a úchvatných památek svědčí o jednom z největších kulturních bohatství Evropy a dokládá společnou historii regionu.

Lužní lesy a tišiny kolem Dunaje, Moravy a Dyje jsou „zelenými plícemi“ regionu. Předhůří Alp a Karpat, stejně jako jezero Neusiedl, nejzápadnější stepní jezero Evropy, jsou významnými součástmi mozaiky nezničené přírodní krajiny Centrope. Vzájemná blízkost zalidněných center a atraktivních rekreačních oblastí vytváří předpoklady pro vysokou kvalitu života v regionu Centrope.

Centrope se tedy může ve všech ohledech pyšnit podmínkami, které mu mohou napomoci vyrůst v jeden z nejdynamičtějších a prosperujících regionů Evropy.

Politické pozadí

Rozširovanie Európskej únie významne zvyšuje možnosti širšej integrácie a spolupráce. Štyri susediace krajiny – Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rakúsko, zahrňujú región so šiestimi miliónmi obyvateľov, ktorý je rozmanitý kultúrne aj ekonomicky. Intenzívna spolupráca môže napomôcť vytvoriť tento jedinečný región, atraktívny a silný – schopný konkurencie medzi európskymi regiónmi.

Hlavným cieľom regiónu by mala byť spolupráca na vytvorení prosperujúceho vysoko kvalitného európskeho regiónu, kde ekonomické, sociálne a politické zdroje ako aj jazyková a kultúrna rozmanitosť, prispejú k dynamickému avšak udržateľnému rozvoju.

Už v septembri 2003, počas politickej konferencie v paláci Kittsee, sa primátori, starostovia a miestodržitelia provincií hraničného štvoruholníka dohodli na zriadení Centrálneho európskeho regiónu – Centrope. V rámci projektu Interreg IIIA “Budovanie európskeho regiónu”, obdobie do začiatku roku 2006 slúžilo na vytvorenie nevyhnutných základov – štruktúry spolupráce a služieb, ktoré umožnia zriadenie Centrálneho európskeho regiónu – Centrope.